Unplugged Jamsessie - Stadsfabriek, Alkmaar.

Fotoreportage van Unplugged Jamsessie, 7 maart 2024 — Stadsfabriek Alkmaar.

Goed nieuws verspreidt zich als een lopend vuurtje: de akoestische jamsessie in Stadsfabriek Alkmaar begint tractie te krijgen en dat is duidelijk te merken aan het groeiend aantal deelnemers en bezoekers. Gelukkig doet dit helemaal geen afbreuk aan de intieme sfeer, die deze muzikale avond zo speciaal maakt.

De formule van organisator Erik Korthof is ongewijzigd: in plaats van een podium, vormt een prachtige vleugel, centraal in de ruimte, het muzikale epicentrum en zijn de zitplekken — zowel voor muzikanten als toehoorders — daaromheen gecreëerd. Je zit zo tussen de muzikanten, wat de beleving en het gevoel er zelf deel van uit te maken, enorm ten goede komt.